مدير مدرسه خادميه روستاي امان لي خراسان شمالي: نقش حوزه هاي علميه در هدايت جامعه نقشي انكارناپذير است

گلدي آخوند كمالي گفت: دشمنان با ترفندهاي مختلف از جمله فضاي مجازي به دنبال استحاله جوانان ما هستند. وظيفه علماي اسلام آگاهي بخشي مسلمانان نسبت به اين ترفندهاست.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، گلدي آخوند كمالي مدير مدرسه علميه خادميه امان لي در گفتگو با خبرنگار اين دفتر ضمن اشاره به جايگاه و نقش حوزه علميه در جامعه اظهار داشت: رسالت اصلي حوزه هاي علوم ديني هدايت مردم به سوي دين مبين اسلام و هدايت جامعه در مسير صحيح است.

وي افزود: كساني كه در حوزه هاي علميه تحصيل مي كنند وارثان انبياء و حافظان دين هستند و تربيت صحيح و مطابق با تعاليم اسلام و رسول الله از جمله اموري است كه برعهده مسوولين حوزه هاي علميه است.

ايشان با اشاره به پيشرفت هايي كه در حوزه هاي علميه پس از انقلاب در سطوح مختلف صورت گرفته است، اظهار داشت: در طول تاريخ حوزه هاي علميه مرجع مسلمانان و مومنان براي پاسخگويي به نيازهاي ديني و شرعي آنها بودند و اين نقش تا به امروز وجود داشته است، اما حوزه هاي علميه پيش از انقلاب با بي مهري رژيم گذشته همراه بود و امروز شاهد پيشرفت چشمگير حوزه هاي چه از بعد مادي و چه از بعد معنوي هستيم.

آخوند كمالي سياست دشمنان اسلام را بي اثر كردن حوزه هاي علميه و نقش تاريخي آنها در هدايت مردم دانست و افزود: امروز دشمنان اسلام به ویژه آمریکا با سلطه فرهنگ خود در ميان مسلمانان سعي در دور كردن مردم از روحانيت و حوزه هاي علميه نموده اند و اين مساله با استفاده از ترفندهاي مختلف از جمله فضاي مجازي صورت گرفته كه وظيفه علما و روحانيون اين است كه با آگاهي بخشي به مردم نسبت به اين ترفندها، جامعه را نسبت به آسيب هاي موجود بيمه نمايند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.