كساني كه در اين ايام توان كمك رساندن به سايرين را دارند پرهيز نكنند و دست نيازمندان را بگيرند.

سید نفس آخوند یزدانی گفت: كساني كه در اين ايام توان كمك رساندن به سايرين را دارند پرهيز نكنند و دست نيازمندان را بگيرند.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، سيد نفس آخوند يزداني خطيب اين هفته نمازجمعه اهل سنت روستاي تازه ياب گفت: عيد قربان يكي از بزرگترين اعياد مسلمين است كه داراي فضايل بسيار است.

وي افزود: كساني كه در اين ايام توان كمك رساندن به سايرين را دارند پرهيز نكنند و دست نيازمندان را بگيرند.

ايشان ادامه داد: از مهمترين اموري كه در ماه ذي الحجه مي بايست به آن پرداخت روزه گرفتن و عبادت زياد است كه با مي توان به قرب الهي دست يافت.

آخوند يزداني ادامه داد: در اين ايام به ويژه در ده روز اول ماه مي بايست بيشترين روزه داري و عبادت را انجام داد و از گناهان پرهيز نمود تا مورد رحمت خدا قرار بگيريم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.