فراخوان مقاله نقش عالمان ايراني در تكوين و توسعه علوم و معارف اسلامي

فراخوان مقاله با موضوع نقش ایران در تکوین، رشد و گسترش علوم و معارف اسلامی توسط معاونت آموزش و پژوهش اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور، فراخوان مقاله با موضوع نقش ایران در تکوین، رشد و گسترش علوم و معارف اسلامی توسط معاونت آموزش و پژوهش اعلام شد.

محورهای مقالات:

۱٫ نقش متفکــران و عالمـان ایرانی در تکوین و توسعه هر یک از علـوم: الـف) قرآن و تفسیر، ب) حدیث، ج) فقـه و اصـول فقـه، د) فلسـفه و کلام، ه) عرفـان و اخـلاق و) تاریـخ و سـیره  ز) زبـان و ادبیات عربی.

۲٫ نقـش عالمـان ایرانـی در ایجـاد نهادهـای دانشـی اسـلامی (مساجد، مـدارس، مکاتـب، دانشـگاه ها و..) و تأثیـر آن بر دنیـای اسلام.

۳٫ تبیین نقش ایرانیان در معرفی و گسترش اسلام در جهان.

۴٫ مقایسـه تطبیقـی دیدگاه های خاص ایرانیان بر سایرمسلمانان در حوزه های مختلف علوم اسلامی.

۵٫ بررسـی چگونگـی مواجهـه عالمـان ایرانـی با قرائت هـای افراطی از دین.

مهلت ارسال آثار:  تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

ضمـن تجلیـل از نویسـندگان مقـالات برتـر با جوایـز ارزشـمند، مقالات برگزیده به صورت کتاب منتشـر خواهد شد.

آدرس دریافت مقالات : Farakhan@dmsonnat.ir

تلفن تماس مدیریت پژوهش دبیرخانه : ۰۲۱۶۳۴۹۷۲۴۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.