شماره نهم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه مقارن منتشر شد

شماره نهم مجله علمی ـ پژوهشی «فقه مقارن»‎ دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان “نخستین مجله تخصصی” در حوزه فقه مقارن مذاهب اسلامی چاپ و روانه بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت، نهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی به صورت  دو فصلنامه با مقالاتی از اساتید و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در زمینه مباحث و مسائل مستحدثه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد.

مطالبی که شماره ۹ مجله علمی  ـ پژوهشی «فقه مقارن» دانشگاه مذاهب اسلامی دربرگرفته به شرح ذیل است:

ماهیت پول از منظر فقه اسلامی(مهدی رهبر،[۱] منیره خطیبی[۲])،آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران(خدیجه مرادی،[۳] مستانه امیری[۴])، مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی(محمدعادل ضیایی[۵]، سید فاضل رستمی[۶])، قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» و تأثیرات آن بر فقه اسلامی(مجید وزیری[۷]، نورالدین سعیدیانی[۸])، مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر(اسدالله لطفی[۹])، حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی(علی­رضا عابدی سرآسیا[۱۰]، اعظم امینی[۱۱])

 

همچنین چکیده عربی و انگلیسی مقالات نیز در بخش پایانی این مجله چاپ شده است.

 

 [1]. دانشیار پردیس تهران دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)/ rahbarmahdi@yahoo.com

[۲]. مربی دانشگاه علمی کاربردی/ m.khatibi2511@gmail.com

[۳]. استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول)/ kh.moradi@razi.ac.ir

[۴]. کارشناس­ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه رازی کرمانشاه/  amirimastane@gmail.com

[۵]. استادیار دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)/ ziaey@ut.ac.ir

[۶]. دانشجوی دکتری فقه شافعی دانشگاه تهران/ rostami1371.moh@gmail.com

[۷]. استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (نویسنده مسئول)/ dr.majid.vaziri@gmail.com

[۸]. دانش ­آموخته کارشناسی­ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی/ saeedyani@gmail.com

[۹]. دانشیار دانشگاه بین­ المللی امام خمینی/ lotfidr@yahoo.com

[۱۰]. استادیار دانشگاه فردوسی مشهد/ a-abedi@um.ac.ir

[۱۱]. استادیار دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول)/ amini.a@pnurazavi.ac.ir

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.