راه اندازي كانال تلگرامي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان

كانال تلگرامي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان راه اندازي شد.

با عنايات خداوند متعال كانال تلگرامي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان به آدرس https://telegram.me/sonnatkh راه اندازي شد. با عضويت و دعوت دوستان خود و نشر آدرس كانال تلگرامي در ساير گروهها ما را در انجام رسالتمان ياري فرماييد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.