در پي جنايات ددمنشانه ارتش ميانمار و قتل عام مردم مظلوم و بي پناه مسلمان اين كشور شاعر اهل سنت خراسان به قصيده سرايي پرداخت.

در پي جنايات ددمنشانه ارتش ميانمار و قتل عام مردم مظلوم و بي پناه مسلمان اين كشور شاعر اهل سنت خراسان به قصيده سرايي پرداخت.

مسلمانها چرا مظلوم و خوارند
چرا کفار بر مرکب سوارند

مسلمانها‌ چرا در کُشت و کشتار
چرا خونها بریزد در میانمار

مسلمانها چرا دورند از هم
چرا کفار معمورند و با هم

مسلمانها چرا در اضطرابند
چرا کفار آرامند و نابند

مسلمانها چرا در وارداتند
چرا کفار غرق صادراتند

چرا خونِ مسلمان بی بها شد
مسلمان بر مسلمان اژدها شد

سلاحِ غرب را مصرف کننده
امیر ما بنزد غرب بنده

امیر مسلمین با غرب خوب است
تواضع میکند مانند چوب است

چرا پیش خودی تلخ است و تند است
و شمشیرش بروی غرب کند است

جواب این چرا ها با تو گویم
توان مسلمین است آرزویم

ازیرا علم دنیا خوار کردند
و دایم با خودی پیکار کردند

و دین را در کناری چال کردند
و در مذهب بسی پیکار کردند

اصول کار ما دین است و دین است
و مذهب دومین و سومین است

بسی از متن دین دوریم و دوریم
و در راه حواشی بس صبوریم

حواشی را پرستش ، متن بر باد
حواشی را بسی کردیم آباد

سروده مولوي هارون رحيمي مدرس دارالعلوم اسلامي خليل آباد خواف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.