خطیب جمعه اهل سنت خواف: انسان در طول تاریخ دائما در معرض امتحانات الهی قرار دارد

مولوی گل‌محمد مومن گفت: متأسفانه بشری با چهل سال تجربه زندگی می‌خواهد فلسفه‌هایی در مقابل احکام خدا ارائه کند.

به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان، مولوی گل محمد مومن در مراسم نماز جمعه اهل سنت شهر خواف مورخه ۱۸ مردادماه، پیرامون «تسلیم‌شدن در برابر اوامر الهی و ایمان خالص به الله» به ایراد سخن پرداخت.

ایشان در مقدمه سخنان خویش گفت: الله‌ تعالی به حضرت ابراهیم(ع) فرمود، تسلیم الله باش، ابراهیم(ع) فرمود، تسلیم شدم برای آن ذاتی که همه عالمیان تسلیم او هستند. الله تعالی فرمود، «أسلِم» ای ابراهیم تسلیم باش و قلب و ایمان و اعتقاد و وجودت را تسلیم الله کن و فرمان‌هایی که از جانب الله می‌رسد با تمام وجود بپذیر و به کار گیر و در این تسلیم تا پایان عمر مستدام باش که به توفیق الله تعالی حضرت ابراهیم(ع) از امتحانات خداوندی پیروز و سرافراز بیرون آمد.

مولوی مومن در زمینه تسلیم‌ ابراهیم و فرزندش در برابر امر الهی خاطرنشان کرد: از جانب خداوند فرمان رسید تا ابراهیم، همسر و فرزند شیرخوار خود را در مکه‌ای که بی‌آب و علف بود و امکاناتی نداشت ببرد و ابراهیم(ع) می‌پذیرد.

حضرت ابراهیم(ع) سالها از الله تقاضا می‌کند: پروردگارا فرزندی صالح به من عطا کن تا از شایستگان بارگاه الهی باشد و آیین ابراهیم را بعد از ابراهیم بر روی زمین ترویج کند تا نام ابراهیم بر بندگی او بر روی زمین باقی بماند. الله تعالی فرمود: فرزندی به تو می‌دهم که بزرگ شود و اهل علم و حلیم و بردباری باشد. زمانی که الله تعالی فرزند را عطا مي‌کند و به سن رشد و کمک به پدر می‌رسد امتحان الله تعالی فرا می‌رسد. ابراهیم(ع) به فرزندش گفت: خواب دیدم که الله دستور داده است که تو را ذبح کنم، نظر تو چیست ای فرزندم؟ فرزند می‌گوید: آنچه به تو دستور رسیده انجام بده به زودی مرا از جمله صابران خواهی یافت. هر دو پدر و فرزند تسلیم الله می‌شوند، ابراهیم تسلیم خوابی که باید فرزند را ذبح کند و اسماعیل تسلیم پدر که الله دستور داده است. پدر او را روی زمین می‌خواباند و از جانب الله ندا می‌آید: ای ابراهیم کافی است تسلیم را به جا آوردی و خوابت را راست نمودی.

ایشان ادامه داد: مقصد الله تعالی از بیان این چنین داستان‌هایی قصه‌پردازی نیست. این‌ها درس دین و اعتقاد است و از یک طرف به ما می‌فهماند که وقتی دستوری از طرف الله می‌آید فلسفه‌بافی‌های فکر خود را به کار نگیریم و حکم خدا را با فلسفه‌های فکر خود سنجش نکنیم. تسلیم الله بودن یعنی امر خدا سراسر حکمت است و من بنده و تسلیم او هستم، هر چند به ظاهر به ضرر امر دنیا ببینم باید آن را اجرا کنم. به راستی چرا جايی که جای اطاعت از الله پیش می‌آید ضرورت‌ها و کمک به نیازمندان پيش می‌آید؟! این‌ها حکمت‌هایی از جانب رب‌العالمين و خالق آسمان‌ها و زمین دارد؛ آن ذاتی که از درون ما می‌داند.

ایشان تصریح کرد: متأسفانه بشری با چهل سال تجربه زندگی می‌خواهد فلسفه‌هایی در مقابل احکام خدا ارائه کند. بدانیم که این بندگی خالص و تسلیم الله شدن نیست.

مدرس حوزه علمیه احناف خواف اظهار داشت: درس دیگری که از امتحان‌های الهی حضرت ابراهیم(ع) می‌گیریم این است که زمانی که شخص مسلمان تسلیم الله تعالی شد و امر الله را به جا آورد، بداند که الله تعالی قصد آزار و اذیت او را ندارد. احکام الله بدین جهت است که  قلب بنده با الله پیوند پیدا کند و عبودیت الهی برای او ثابت شود و الله ولی و یاورش شود و پس از آن که با تمام وجود تسلیم الله تعالی شد نه تنها ضرری به او نمی‌رسد بلکه برکات زیادی شامل حال آنان می‌شود. در امتحان حضرت ابراهیم(ع) نه تنها فرزندش ذبح نشد؛ بلکه الله تعالی برای او قوچی فرستاد و نام حضرت ابراهیم(ع) و فرزندش تا روز قیامت در تمام امت‌ها بلند گردید و الله تعالی اعمال و یادگارهای ابراهیم(ع) را از مناسک حج بهترین آیین حضرت محمد(ص) قرار داده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.