خطيب نمازجمعه اهل سنت روستاي باغلق: حق الله،‌ حق الناس و حق النفس سه حقي است كه بر گردن انسان مسلمان است

رشيد قاري يزداني گفت: هر كس اين حقوق را رعايت نكند در دنيا و آخرت مستوجب عقاب خداوند خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، رشيد قاري يزداني در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه با اشاره به اينكه سه نوع حق بر گردن هر مسلمانی هست که باید رعایت شود خاطر نشان كرد: اولين حقي كه بر گردن مسلمانان است حق الله است. حق الله شامل نماز روزه و فرائض و واجبات ديني است كه نبايد فوت شود.

ايشان دومين حق را حق الناس دانست و عنوان داشت: حق الناس شامل هر نوع بدهی و رعایت نکردن حقوق دیگران می باشد و خیلی مهم است و در قیامت باعث سعادت و شقاوت انسان ها مي شود.

قاري يزداني با برشمردن سومين حق آن را حق نفس عنوان كرد و گفت: اين روح و جاني كه خداوند به انسان داده است ارزشمند است و در عين حال امانتي است كه در دستان ماست و نبايد با افعالي كه باعث آزردن آن مي شود به آن آزار رساند.  

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.