خطيب جمعه اهل سنت تربت جام: اعمال باطني انسان باعث قبولي اعمال ظاهري انسان مي شود

مولوي منصور عيدي گفت: انسان هر كاري را براي رضاي خداوند انجام دهد مورد قبول واقع مي شود و هر كاري كه براي غير خدا صورت گيرد مقبول واقع نمي شود.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، مولوي منصور عيدي خطيب جمعه اهل سنت تربت جام در خطبه هاي اين هفته، مولوي منصور عيدي از اساتيد حوزه علميه اهل سنت احمديه تربت جام مطالبي پيرامون اخلاص درعمل بیان نمود.

ايشان با بيان اينكه انسان یک جسم دارد اظهار داشت: اعمال انسان نيز ظاهری و باطنی است. اعمال ظاهری انسان همانند نماز و روزه و جهاد و اعمال باطنی مثل تقوا و زهد و اخلاص است و اعمال باطنی باعث مقبولیت اعمال ظاهری می گردد و اخلاص سبب گشایش کار و صفای دل می شود. 

وي ادامه داد: هر کاری که از روی اخلاص و فقط برای رضای پروردگار انجام مي شود مورد توجه قرار می گیرد. نماز و روزه که با نیت غیرخداوند متعال باشد هیچ سود و منفعتي ندارد. باید دقت داشته باشیم تا در گفتار و رفتارمان اخلاص داشته باشیم و رضایت خداوند در آنها وجود داشته باشد چون رضایت غیر خداوند متعال هر آن تغییر می کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.