خطيب جمعه اهل سنت بيرجند: زندگی دنیا اگر بر اساس معرفت نباشد عاری از لذت و خوشی است.

مولوی اسماعیل کاظمی گفت: اگر ما به زندگی خود ایمان داشته باشیم و اين ايمان را در زندگی خود پیاده کنیم و بر اساس دستورات قرآن و پیامبر و صحابه رفتار نماييم سرمایه حقیقی ای برای ما به وجود خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، مولوي اسماعيل كاظمي خطيب اين هفته نماز جمعه اهل سنت بيرجند با اشاره به اينكه انسان ها بايد شوق ديدار پروردگار خود را داشته باشند اظهار داشت: عبادتی که از روی دانش و تفکر نباشد عبادت نیست. زندگی دنیا اگر بر اساس معرفت نباشد عاری از لذت و خوشی است.

وي افزود: اگر انسان به این امید زندگی کند که بتواند از نعمت های دنیا بهره مند شود اما لذت معرفت آن را درک نکند این دنیا عوض اینکه نعمت باشد وبال است.

ايشان ادامه داد: زمانی دنیا برای ما نعمت است که بر اساس معرفت باشد و از حضور دنیا به حضور عقبی برسیم و هم دنیا و عقبی را داشته باشیم.

مولوي كاظمي گفت: ما اگر فقط به دنبال دنیا باشیم و از آخرت خود خبر نداشته باشیم هر آنچه در دنیا انجام می دهیم به زیان ماست. ثروت و مال برای ما در آخرت سودی ندارد وزن آخرت برای ما ایمان و عمل به دستورات ایمان است.

خطيب اهل سنت بيرجند افزود: اگر ما به زندگی خود ایمان داشته باشیم و اين ايمان را در زندگی خود پیاده کنیم و بر اساس دستورات قرآن و پیامبر و صحابه رفتار نماييم سرمایه حقیقی ای برای ما به وجود خواهد آمد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.