خطيب جمعه اهل سنت بيرجند: اگر فردی به پیامبر(ص) ایمان داشته باشد، اما به یکی از پیامبران ایمان نداشته باشد، از دایره ایمان خارج است.

مولوي عليرضا مشمول گفت: ما باید وقت برای عبادت و تلاوت قرآن بگذاريم و ذکر کلمه طیبه و شهادتين باید همیشه بر زبانمان جاری باشد تا در وقت مرگ به راحتی کلمه شهادتين را بر زبان بیاوریم.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، مولوی علیرضا مشمول استاد حوزه علمیه الصدیق بيرجند پیرامون ایمان و صفات مومنین به سخنرانی پرداخت.

وي در سخنان خود گفت: ایمان در لغت به معنای باور و به معنای قبول داشتن یک چیزی از قلب است و در اصطلاح یعنی اینکه انسان با زبان خود چیزی را اقرار کند و با قلب خود تصدیق کند و با اعضاء و جوارح خود انجام دهد.

وي با اشاره به حديثي از پیامبر(ص) اظهار داشت: رسول خدا(ص) فرمودند، هر انسان یا مسلماني باید به شش چیز ایمان بیاورد. ایمان بالله، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به روز آخرت، ایمان به تقدیر و خیر و شر از جانب الله متعال و ایمان به زندگی پس از مرگ. هر کس به یکی از این موارد جزئی یا کلی ایمان نیاورد، از دایره اسلام خارج می شود.

مولوي مشمول افزود: اگر فردی به پیامبر(ص) ایمان داشته باشد، اما نعوذ بالله به یکی از پیامبران ایمان نداشته باشد، این فرد از دایره ایمان خارج است. اگر فردی با یکی از کتب آسمانی ایمان نداشته باشد از دایره ایمان خارج است.

ايشان ادامه داد: ما باید وقت برای عبادت، نماز و تلاوت قرآن و ذکر بدهیم و دست از گناه بر داریم. ذکر کلمه طیبه و شهادتين باید همیشه بر زبانمان جاری باشد تا در وقت مرگ به راحتی کلمه شهادتين را بر زبان بیاوریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.