حضور مسوولين دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان و مسوولين شهرستان تايباد در مراسم معارفه امام جمعه اهل سنت مشهد ريزه

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، مراسم معارفه امام جمعه اهل سنت مشهد ريزه در مصلي اين شهر برگزار گرديد.

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۲_۱۸-۳۱-۱۵ photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۲_۱۸-۳۱-۳۶

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۲_۱۸-۳۱-۴۹ photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۳_۱۹-۵۷-۴۲

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۳_۱۹-۲۵-۴۸ photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۳_۱۹-۲۶-۴۷

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۳_۱۹-۲۵-۰۶ photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۲_۱۸-۳۱-۵۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.