با حضورطلاب خواهر و برادرمدارس علميه اهل سنت استان هاي خراسان

مرحله شهرستاني مسابقات مفاهيم قرآن كريم در شهرستان هاي مختلف استان برگزار گرديد.

photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۴_۰۹-۳۷-۴۳ photo_۲۰۱۷-۱۲-۲۴_۰۹-۳۷-۳۰

photo_۲۰۱۷-۱۲-۱۹_۱۱-۲۹-۰۲ photo_۲۰۱۷-۱۲-۱۹_۱۰-۲۵-۲۶

photo_۲۰۱۷-۱۲-۱۹_۰۸-۴۶-۵۶

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.