امام جمعه اهل سنت یکه سعود: مردم و مجامع بین المللی نباید به جنایات در هند بی تفاوت باشند

رحیم بردی آخوند صمدی گفت: نسل کشی مسلمانان بی گناه در هند غیرقابل تحمل به گونه ای که مردم و مجامع بین المللی نباید بی تفاوت باشند.

به گزارش روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان، رحیم آخوند صمدی، امام جمعه اهل سنت یکه سعود راز و جرگلان در گفتگو با خبرنگار ما بیان کرد: وظیفه دینی و انسانی هر مسلمان و آزادی خواه جهان این است که اقدامی برای جلوگیری از جنایات خشونت طلبان هندی علیه مسلمانان بی گناه انجام دهد.

آخوند صمدی خاطرنشان کرد: اوضاع دردناک در هند از مباحث تبعیض دینی و قومیتی گذشته بلکه خاطر هر انسانی را مکدر می کند، زیرا که افراطیان با حمله های وحشیانه حتی خانه های مسلمانان را نیز به آتش کشیدند.

وی با اشاره به اینکه همه مردم هند باید یكپارچگی ،اتحاد و زندگی مسالمت آمیز حفظ کنند، افزود: این اقدامات تاسف بار خشونت طلب های قومی، در جنایت و به آتش کشیدن مراکز علمی، فرهنگی و مسکونی مسلمانان بی گناه هند، چیزی جز افزایش اختلافات قومی، قبیله ای در برنخواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.