امام جمعه اهل سنت روستاي تازه ياب مانه و سملقان: آمريكا به قلدري كردن عادت كرده است و بر اساس خوي استكباريش براي كشورهاي ديگر خط مشي مشخص مي كند.

عبدالله آخوند خوشنظر گفت: از اقدام شوراي عالي امنيت ملي در تعليق برخي از تعهدات برجام حمايت مي كنيم.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، عبدالله آخوند خوش نظر در خطبه هاي اين هفته با اشاره به اقدام شوراي عالي امنيت ملي در تعليق برخي تعهدات برجام توسط دولت ايران خاطر نشان كرد: زماني كه كشوري مانند آمريكا كه جنايت هايش بر هيچكس پوشيده نيست از برجام خارج مي شود ديگر جايي براي ادامه اين توافق وجود ندارد.

وي افزود: آمريكا به قلدري كردن عادت كرده است و بر اساس خوي استكباريش براي كشورهاي ديگر خط مشي مشخص مي كند.

ايشان ادامه داد: همانگونه كه امام راحل فرمودند، آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند لذا امروز در حمايت از تصميم دولت و شوراي عالي امنيت ملي به خيابان ها ريخته و شعار مرگ بر آمريكا سر خواهيم داد.

گفتني است، بعد از نماز جمعه اين هفته مردم روزه دار روستاي تازه ياب همگام با ساير ملت ايران به خيابان ها ريخته و ضمن دادن شعار مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل حمايت خود را از اقدام شوراي عالي امنيت ملي در تعليق برخي از تعهدات برجام اعلام كردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.