خطيب جمعه اهل سنت تربت جام: در قیامت مساجد، از كساني که به آبادانی آن مسجد کمک کرده اند شفاعت می کند.

مولوي محمد درشته گفت: زینت هر مسجدي مقتديان آن هستند و هر چه تعداد مقتديان بيشتر باشد نشان از رونق بيشتر آن مسجد دارد.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، مولوي محمد درشته در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه اهل سنت تربت جام با اشاره به اينكه مسجد در اسلام از جايگاه ويژه اي برخوردار است، اظهار داشت: زینت هر مسجدي مقتديان آن هستند و هر چه تعداد مقتديان بيشتر باشد نشان از رونق بيشتر آن مسجد دارد.

وي افزود: در قیامت مساجد، از كساني که به آبادانی آن مسجد کمک کرده اند شفاعت می کند.

ايشان در ادامه اظهار داشت: کسانی هستند که قرآن کریم رایاد مي گیرند و به دیگرآن آموزش مي دهند. یادگیری قرآن برای همه لازم است هرچند که فراگیری همه دروس لازم است اما در راس همه آنها قرآن است. نگذاریم قرآن کریم درخانه ها زندانی گردد و فقط در مراسمهای عزاداری تلاوت شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.