امام جمعه اهل سنت تايباد: خداوند كساني را كه در اين دنيا ظلم مي كنند و حق ديگران را ضايع مي نمايند به شديدترين وجه مجازات مي كند

مولوي غلام نبي توكلي گفت: كساني كه در اين دنيا حقي را از كسي ضايع كردند بدانند در روز جزا عقوبت سختي خواهند شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، مولوي غلام نبي توکلی در سخنان خود تاکید کرد: خداوند تبارک و تعالی بر همه اعمال هستی شاهد و ناظر است و حضور و مشاهده پروردگار بدون واسطه است.

ایشان با اشاره به داستان حضرت یوسف (ع) و زلیخا گفت: حضرت یوسف در آن لحظه گفت، خداوند من در اینجا شاهد و ناظر است و من شرم دارم در مقابل او دست به گناه بزنم.

مولوي توکلی در بیان معنای لغوی الشهید اظهار داشت: شهید به معنای آگاه است و به اندازه ذره ای از او پنهان نیست و خداوند بدان آگاهی دارد و هیچ چیزی در هستی وجود ندارد که خود را چه ظاهری و چه باطنی از مقابل پروردگار دور کند. خداوند متعال هر شی را با تفصیل می شناسد و از گذشته و آینده آن آگاه است.

خداوند ذاتی است که کوچکترین موجود هستی را در اعماق زمین می بیند و روزی او را به او می رساند، اما انسان غافل هر گناهی انجام می دهد و گمان می کند کسی او را نمی بیند، زهی خیال باطل.

در کنار هر انسان، ماموری است که هر عمل انسان را ثبت می کند و هیج چیزی در این عالم ضایع نمی شود، بلکه در نزد خداوند محفوظ می شود و روز حساب و کتاب، پرونده اعمال انسان گشوده می شود، بنابر این بدانید که خداوند متعال شاهد و ناظر است و شهادت خداوند اصل همه شهادت ها است.

امام جمعه اهل سنت شهرستان تایباد خداوند را عالم به همه اعمال دانست و با بیان اینکه خداوند آگاه ترین و بزرگترین شاهدان است، گفت: در کنار این ها، خداوند عادل ترین شاهدان است، بر علیه هیچ کس به ظلم شهادت نمی دهد و راستگوترین شاهدان است، ذاتی که بر عرش خود قرار دارد و بر همه چیز اشراف دارد و شهادت او نه بر حدس و گمان، بلکه بر اساس روئیت، مشاهده، تدبیر و قدرت است.

ایشان افزود: خداوند متعال بر ایمان مومنین و مظلوم شهادت می دهد، این دنیا مظلوم صدایش به جایی نمی رسد زیرا ظالم چند لات و قلدر دور خود دارد و کسی جرات پرسش از او را ندارد، همین اختلاس گران را نگاه کنید که چطور در این کشور، تمام ثروت جامعه را می خورند و راحت از کشور خارج می شود، اما خداوند است که شهادت می‌دهد بر علیه ظالم و او یاور مظلومان است و دشمن ظالمان، قلدران و اختلاسگران است، این شهادت خداوند متعال تقاضای نصرت دارد.

روزی می رسد که خداوند ظالمان را بر سر جای خود می نشاند، برخی ازینها را می بینید قوه قضائیه چطور محکوم می کند و اعدام یا حبس های طویل المدت می کند و اموال را به بیت المال بر می گرداند، هرچند برخی دیگر فرار می کنند. این سرنوشت همه ظالمان جهان است و شهادت خداوند بر عدالت و صداقت است و حق مظلومان را می گیرد، گاهی در همین دنیا و گاه در آخرت حق مظلومان را می گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.