نمازهاي جمعه

خطيب جمعه اهل سنت مسجد النبي بجنورد: دشمن گمان مي كرد با به شهادت رساندن سردار سليماني مي تواند پرچم اسلام را پایین آورده و موجبات شکست آن را فراهم کند ولی سخت اشتباه مي كرد

خانجان آخوند قلی پور گفت: این دشمنی ها از ابتدای اسلام نیز وجود داشته است اما از آنجا که خدا با مسلمانان است استکبار همیشه شکست خورده و نابود خواهد گشت.

خطيب نماز جمعه اهل سنت نیلشهر تربت جام: توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه نکرده باشد

مولوی حسین خسروی گفت: رسول اكرم(ص) فرمودند، خداي متعال به توبه بنده خود بسیار خوشحال می شود و مانند کسی که مرکبش را در بیابان گم کرده و بعد پیدا می‌کند خوشحالی خداوند متعال به مراتب از این شخص بیشتر است.

خطيب نماز جمعه اهل سنت خواف: وظیفه دینی و شرعی ماست که درصدد برطرف کردن مشکلات برادران مسلمان خودمان باشیم

مولوی گل‌محمد منصوری گفت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند، خداوند در صدد کمک به بنده مسلمان است تا مادامی که بنده مسلمان، در صدد نیاز، پرده‌پوشی، غم زدایی و کمک‌رسانی به برادر مسلمان خود باشد.

امام جمعه اهل سنت روستای کهنه جلگه: امنيتي كه امروز در كشور ما وجود دارد،‌ به بركت رهبري مقتدرانه مقام معظم رهبري و هوشياري ملت ماست

محمد آخوند خادمی گفت: هيچ انسان آزاده اي در دنيا اقدامات جنايتكارانه آمريكا را تاييد نمي كند و از خداوند خواهانيم كه نابودي آمريكاي جنايت كار را هر چه زودتر برساند.