آموزش

امير داداشي از طلاب جديدالورود حوزه هاي علميه خراسان: حوزه هاي علميه قوي و غني مي تواند جامعه را در مقابل آفت ها بيمه كند

امير داداشي گفت: بسياري از مشكلاتي كه امروز دامن گير كشورهاي جهان اسلام است به خاطر عدم آگاهي نسبت به دسيسه هاي دشمنان است و اگر حوزه هاي علميه در اين زمينه خود را قوي كنند جامعه نيز بيمه خواهد شد.

مصطفی اسلام از طلاب جديد الورود حوزه هاي علميه اهل سنت خراسان: طلاب علوم ديني مي بايست نسبت به مسائل روز آگاه باشند

مصطفي اسلام گفت: مردم در مسائل گوناگون به علماي خود نگاه مي كنند و از آنها راه صحيح و درست را جويا مي شوند و اگر خود عالم در مسير ناصحيح قرار گيرد سايرين نيز به گمراهي كشيده مي شوند.

عرفان رحیمی از طلاب جديد الورود حوزه هاي علميه اهل سنت خراسان: طلبه آگاه و آشنا به علوم روز هيچگاه فريب ديگران به ويژه دشمنان اسلام را نخواهد خورد

عرفان رحيمي گفت: امروز دشمنان به دنبال ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان هستند و لذا سعي مي كنند از ميان افراد جاهل و نادان نيروهاي خود را انتخاب نمايند. پس ما بايد آگاه باشيم كه با درست و خوب درس خواندن اين فرصت را به دشمنان خود ندهيم و در دام آنها گرفتار نشويم.

محمد محمودی خلف از طلاب جدید الورود حوزه هاي علميه اهل سنت خراسان: نقش حوزه هاي علميه و طلاب علوم ديني در مواجهه با تهديدات و توطئه هاي دشمنان و بدخواهان بسيار مهم است

محمد محمودي گفت: مسلمانان همگي با يكديگر برابر و برادرند و داراي اشتراكات فراواني هستند از اين رو مي بايست در كنار يكديگر در مقابل دشمنان بايستند.

مدير مدرسه علميه اهل سنت عرفانيه دشتك خراسان شمالي: حوزه هاي علميه حلقه اتصال ميان سنت نبوي و امت اسلام هستند

عبدالله آخوند امانی گفت: امروز جوانان ما در همه زمینه هاي قرآني پیش افتاده اند و حرف اول را می زنند و این از برکات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.

حامدیزدانی طلبه جدیدالورود حوزه هاي علميه اهل سنت خراسان: همدلي و وحدت و تبعيت از مقام معظم رهبري مي تواند توطئه دشمنان كشور را خنثي كند

حامد يزداني گفت: امروز حوزه هاي علميه نقش مهمي در ايجاد وحدت و همدلي ميان مردم دارند كه اين وحدت همراه با تبعيت از دستورات مقام معظم رهبري مي تواند كشور را از توطئه دشمنان حفظ نمايد.

عرفان كريمي از طلاب جديدالورود حوزه هاي علميه اهل سنت خراسان: نقش طلاب و روحانيون در آگاه سازي مردم و هدايت جامعه بسيار مهم و حياتي است

عرفان کریمی گفت: دشمنان اسلام با استفاده از ترفندهاي خاص سعي در گمراه كردن جوانان ما دارند و اين وظيفه علما و روحانيون است كه نسبت به آگاه سازي مردم اقدام نمايند.