آموزشی

مدير مدرسه علميه هدايت كلاته ابريشم: در پيشگاه خداوند كسي كه علم مي آموزد با كسي كه در راه خدا شهيد مي شود همتراز و مساويست

خالمحمد آخوند سرفراز گفت: به فرموده پيامبر(ص) كساني به پيامبران و اولياء الله نزديك هستند كه به طلب علم بر مي خيزند و در راه كسب علم گام برمي دارند.

امام جمعه شهر فراغی استان گلستان: در شرايطي كه انحرافات جوانان ما را محاصره كرده است تحصيل در علوم دين امر بسيار مهمي است

آخوند امین صفری گفت: اين فرزندان ما كه امروز فارغ التحصيل مي شوند همچون شمع و چراغ در مساجد، مدارس و مكاتب به ارائه خدمت به برادران مسلمانان خواهند پرداخت.

به مناسبت هفته پژوهش

دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت مسابقه انتخاب پژوهش برتر برگزار مي نمايد.

استاد و پژوهشگر حوزه علميه خراسان: در مباحث تعليم و تربيت كمتر به بايسته هاي علمي و تربيتي استادان اشاره شده است.

حجت الاسلام محمد الهي خراساني گفت: ايجاد رشد ، الگو دهي عملي، نياز اساتيد به آموختن، در نظر گرفتن توان، تذكر دادن نقاط ضعف، آزمودن در ميدان عمل، دادن فرصت جبران و ابهام زدايي از عملكرد مهمترين نكته هاييست كه استاد بايد در ارتباط با شاگرد رعايت كند.