مدير مدرسه علميه عرفانيه دشتك: حجاب زنان مظهر غیرت مردان است

عبدالله آخوند امانی گفت:. حجاب موثرترین عامل در جلوگیری از تحریکات نفسانی وشهوانی انسان است فرضیت آن با کتاب الله نشانه اهمیت آن وقابل توجه بودن در حیات دینی وفرهنگی ما مسلمین است.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه درامور اهل سنت خراسان، عبدالله آخوند امانی عبدالله آخوند امانی در گفتگو با خبرنگار ما در خراسان شمالي، با اشاره به سالروز ۱۸ دیماه ۱۳۱۴ و روز اجرای توطئه استعماری کشف حجاب به دستور رضاخان پهلوی، اظهار داشت: منع استفاده از حجاب توسط رضاخان که ترویج زشتی ها در جامعه اسلامی بود دقیقا محاربه باخدا ورسول الله بود. همانطور که خداوند درآیه ۱۹ سوره مبارکه نورمیفرماید، به یقین کسانیکه دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شایع شود برای آنان در دنیا وآخرت عذاب دردناکی است. خداوند در ادامه این سوره در آیه های ۳۰و۳۱ کشف حجاب راصراحتا تحریم کرده ولذا قتال با چنین حاکمانی که با احکام صریح قرآن مخالفت می کنند بر مومنین لازم است.

وي افزود: این اقدام رضاخان نشانه عدم صلاحیت ولیاقتش برای حاکمیت برکشور اسلامی بودکه خبر از مزدوری و تقلید کورکورانه از بیگانگان می داد و به عبارتی نشانه جاهلیت و عیاشی حکومت فاسد پهلوی بود ولذا مردم معتقد ایران اسلامی به مخالفت با این اقدام ضد دینی وضد فرهنگی رضاخان پرداختند.

مدرس حوزه های علمیه خواهران و برادران اهل سنت دشتک استفاده از زور را سلاحی ناکارامد دربرابر اعتقادات الهی مردم دانست وگفت: نمیتوان بازور مردم را از اعتقادات وفرایض دینیشان بازداشت زیرا زور گویان در برابر اراده الهی هیچگونه قدرتی ندارند چون دشمن خدا هستند. کسانیکه عزت و قدرت حقیقی را از خدا نداند امکان پیروزی وحکومت داری را هم نخواهد داشت چون اعتقادات دینی برمبنای نصیحت و بصیرت است نه برمبنای زور که بازور هم برود.

 ایشان ادامه داد: همین اعتقادات است که مومنین عاشقانه حاضر به جهاد و بذل جان و مال خود می شوند مانند همین سرداران شهیدی که اخیرا به این فیض عظما نائل آمدند غیراز اعتقادات الهی کدام نیرو و اعتبار است که انسان عاقل را به چنین فداکاری برساند لذا اعتقاد که از کلمه عقد قلب گرفته شده وقتی به نور الهی گره خورده باشد باهیچ زور و نیرو و امتیاز مادی نمی تواند منحرف ومحو شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.