سخنران قبل از نماز جمعه اهل سنت تربت جام: انجام اعمال نيك و خير و دوري از رذايل اخلاقي از سفارشات نبي مكرم اسلام است

ناصر جامی الاحمدی گفت: سخنان نبي مكرم اسلام(ص) اتحاد و همدلي را به دنبال دارد و برعكس سخنان افراد رياكار باعث تفرقه و جدايي مي گردد.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، حاج ناصر جامي الاحمدي از محققین شهرستان تربت جام در رابطه با سیرت پیامبر اکرم(ص) اظهارداشت: هدف اصلی از بعثت نبي اكرم(ص) اجراي فضايل اخلاقي در جامعه بوده است.

وي افزود: ما در اين ايام و ايام مانند اين نبايد تنها به برگزاري مراسمات اکتفا کنیم بلكه بايد بیشتر به اندیشه ها و سیره و سخنان آن حضرت توجه داشته باشیم و در اعمال و رفتار خودمان هر روز یکی از حرکات پیامبر را الگوقرار بدهیم چون سخنان پیامبر و یارانش و افراد نیکوکار همیشه اتحاد و وحدت است و روشنایی و بر عکس سخنان افراد ریا کار تفرقه است و تاریکی و نفاق وجدايی.

ایشان در قسمت دوم سخنان خود به نصايح  آن حضرت اشاره کرده و عنوان داشت: بنا بر تعاليم انبياء الهي و به ويژه نبي مكرم اسلام(ص) ما مي بايست از رذايل اخلاقي همچون غیبت، حسد، ريا، دروغ و … پرهيز و به فضايلي همچون رعايت حقوق ديگران،‌ احترام به والدين و نيكي به همسر و فرزندان، احترام به اقوام و خويشان و بزرگان قوم بپردازيم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.