خطيب نمازجمعه اهل سنت تربت جام: نعمت هاي خداوند با هيچ وسيله مادي قابل شمارش و حساب نيست

مولوی منصور عبدی گفت: همه انسانها بايد برای آنچه که خداوند به آنها لطف و عنایت داشته شکر گذار باشند ومعبود خود راهرگز فراموش نکنند به دستورات او و فرستادگانش توجه و از آنان پیروی نمایند.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، مولوي منصور عبدي در سخنان پيش از خطبه هاي اين هفته نماز جمعه اهل سنت تربت جام با اشاره به آيات و رواياتي که پیرامون حیات اسلامی وجود دارد، اظهار داشت: خداوند متعال برای انسانها نعمتهای فراوان آفریده که بعضی ظاهری و بعضی باطنی است که اگر خواسته باشیم همه نعمتهای خداوند را با ابزار پیشرفته کنونی نیز محاسبه کنیم نخواهد شد و قابل شمارش نیست پس همه انسانها برای آنچه که خداوند به آنها لطف و عنایت داشته شکر گذار باشند ومعبود خود راهرگز فراموش نکنند به دستورات او و فرستادگانش توجه و از آنان پیروی نمایند.

وي افزود: یکی از بزرگترین نعمتهای الهی پیامهای قرآنی است که برای همه مردم بهترین دستورات زندگی است و خوشبختی کامل را عرضه می کند و فلسفه نزول قرآن کریم آن نیست که بر مردگان خوانده شود بلکه برای انسانهاي زنده فرستاده شده است که با راهنماییهای ارزشمند آن به سعادت کامل برسیم. از نظر ما حیات واقعی فقط در این دنیا نیست و مردن پایان زندگی نمی باشد بلکه رفتن از این جهان به جهان دیگر است  پس حیات واقعی را کسانی دارند که ایمان به خدا دارند وعمل صالح انجام می دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.