خطيب جمعه اهل سنت تربت جام: کلمه احسان و نیکوکاری ۳۵ باردر قرآن کریم آمده است و در کنار آن از محسنین یاد شده است.

مولوی گلزاری گفت: خداوند متعال از اسرار و نیات همه با خبر است پس باید در همه امور خدا را ناظر بر اعمال خود بدانیم.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، مولوي گلزاري در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته با بيان اينكه بايست در احسان ونیکوکاری ازهمه مردم سبقت داشت اظهار داشت: کلمه احسان و نیکوکاری ۳۵ باردر قرآن کریم آمده است و در کنار آن از محسنین یاد شده است.

وي افزود: باید به خاطر داشت که لطف و بخشش خداوند در مقابل احسان بندگانش به وجود می آید هرکار خوبی انجام دهد اول ثمره و نتیجه آن به خودش می رسد احسان به دیگران باید از اقوام وآشنايان شروع شود احسان به پدر ومادر از مهمترین کارها است احسان به همسر و فرزندان خیلی اهمیت دارد احسان به زیر دستان هرگز نباید فراموش شود که از اخلاق پسندیده بزرگان است.

مولوي گلزاري ادامه داد: خداوند متعال از اسرار و نیات همه با خبر است پس باید در همه امور خدا را ناظر بر اعمال خود بدانیم و فقط برای رضای او کار کنیم اسلام دین رحمت و رافت است دین گذشت و انفاق و ایثار است و همه ما موظف هستیم که با رفتار خوب خود به دیگران این امور را نشان دهیم درمقابل اعمال بد دیگران رفتارخوبی داشته باشیم مگر آنکه رفتار بد آنان تداوم داشته باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.