با حضور در استان خراسان جنوبي صورت گرفت: بازديد دبير شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور از مدارس علميه اين استان

دبير شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور با حضور در چند شهر استان خراسان جنوبي از مدارس علميه اين استان بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، دبير شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور به همراه مسوولين شعبه خراسان جنوبي دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان، ضمن بازديد از روند اجرايي و آموزشي مدارس علميه اهل سنت با مديران و مدرسين اين اين مدارس به بحث و گفتگو پرداخت.  

[Not a valid template]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.